Μάθετε τα πλεονεκτήματα

Χορήγηση Σήματος
Ελληνικό Παραδοσιακό Πρωινό ΠΔΕ

Προσφέρει ικανοποιητικό
επίπεδο εδεσμάτων για
πρωινό 5 τουλάχιστον προϊόντων

Χρησιμοποιεί τα προϊόντα
της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

Προσφέρει ικανοποιητικό
επίπεδο παροχής πρωινού
στους επισκέπτες

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΡΩΙΝΟ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας χορηγεί το σήμα
«Ελληνικό Παραδοσιακό Πρωινό ΠΔΕ» στην αιτούσα επιχείρηση δωρεάν

ICON-BLUE

Προσφέρει ικανοποιητικό
επίπεδο εδεσμάτων για
πρωινό 5 τουλάχιστον προϊόντων

ICON-YELLOW

Χρησιμοποιεί τα προϊόντα
της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας

ORANGE-ICON

Προσφέρει ικανοποιητικό
επίπεδο παροχής πρωινού
στους επισκέπτες